Zelfonderzoek naar de
zuivere balans
     
 • Wie ben ik werkelijk?


 • Heb je het gevoel dat het leven eigenlijk liefdevoller en spannender zou moeten zijn en jij gelukkiger?
  Misschien mis je de uitdaging en zin van het leven? En heb je het gevoel dat je niet al je mogelijkheden gebruikt, je kwaliteiten niet optimaal ontwikkelt?
  Of heb je al veel gezocht en gevonden, maar is je honger naar geestelijk voedsel niet gestild?


  We verlangen allemaal naar geluk. En we zoeken daar via verschillende wegen ons leven lang naar. Op het moment echter dat we ontdekken dat het antwoord niet buiten ons, maar in onszelf ligt, gaat er een wonderbaarlijke, innerlijke wereld voor ons open.

  Het is het verlangen naar liefde en geluk en het antwoord op de vraag:
                                       
  Wie ben ik werkelijk?
  die de weg wijzen naar een liefdevol, zinvol en gelukkig leven.

 • Ben ik dit?

  In onze eerste levensjaren leren we de wereld buiten ons kennen en bouwen we door ervaringen een beeld op van wie we zijn.
  We ontwikkelen zo onze kwaliteiten en leren de regels van het dagelijks leven hanteren.
  Maar het zijn niet alleen positieve ervaringen, die ons vormen.
  Noodgedwongen passen we ons aan en raken het contact met onze zuivere kern kwijt. We identificeren ons met een zelfbeeld waar we niet altijd of vaak niet gelukkig van worden.

  We “vergeten” onszelf en onze zuivere oorsprong, maar nooit helemaal.

  Die kern gaat nooit verloren, maar is vaak buiten het bereik van onze bewuste waarneming. De herinnering blijft onbewust aanwezig in een (onbestemd) verlangen naar een groter geluk en een liefdevoller bestaan.

 • Zelfonderzoek

  Is eenmaal het verlangen in ons wakker geworden om onze aandacht naar binnen te richten en onze innerlijke stem te volgen, dan vinden we de kracht om mogelijke angsten en beperkende overtuigingen onder ogen te zien en ons ervan te bevrijden: een innerlijk “schoonmaakproces” door zelfonderzoek naar de liefdevolle mens die we in wezen zijn.

  Doordat we ons leren richten op positieve gedachten en emoties lost de strijd met onszelf en de wereld om ons heen geleidelijk aan op en vinden we harmonie in onszelf.
  Door een groeiend zelfbewustzijn ontdekken we de antwoorden in de wijze waarop we met onszelf en de wereld willen omgaan.

 •  

  We leren met vallen en opstaan onszelf lief te hebben en vinden zo de weg naar onze zuivere kern.

  Van daaruit levend is het leven een spel; wonderbaarlijk en eenvoudig.

  Daar vinden we de onvoorwaardelijke liefde waar we altijd al naar gezocht hebben en daar kunnen we onze innerlijke, geestelijke begeleiding ontmoeten.
  Nieuwe, eerder onbekende, mogelijkheden tot verdere groei worden zichtbaar en onverwachte kwaliteiten kunnen tevoorschijn komen.

 • Begeleiding

  Ons eigen innerlijk weten en integriteit zijn onmisbaar op deze weg van zelfontdekking. Zo toetsen we wat zuiver is en wat niet.
  Omdat we soms terugschrikken en ervaringen niet goed kunnen plaatsen, is het fijn als er iemand met ons meekijkt, die die weg al is gegaan.
  Liefdevolle aandacht, humor, integriteit en respect voor de individuele weg van ieder individu mag van deze begeleiding verwacht worden.

  Er wordt gebruik gemaakt van praktisch toepasbare oefeningen. Daarnaast wordt er een rationeel kader geboden, waarin de eigen ervaringen begrepen kunnen worden. De aandacht voor zowel emotioneel leren waarnemen als rationeel begrijpen, zorgt voor een evenwichtige geestelijke groei.